Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (7/11)
2011 Jan Rokos Modelování širokoúhlých struktur na obloze
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2011 Markéta Šalomounová Kosmické počasí - variace ionosféry vlivem procesů na...
 
 
 
Školitel: Mgr. Zbyšek Mošna
2011 Martin Vaculčík Slupkové galaxie
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2010 Šárka Karešová Detekce exoplanet zákryty
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2010 Robert Klement Studium ultrafialového spektra centrálních hvězd...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2010 Stanislav Kováč v slovenštině3D spektroskopie Seyfertových galaxií: analýza...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2010 Juraj Poliak v slovenštiněDetekce rádiového záření kosmických objektů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Helena Hanzlová CCD fotometrie otevřené hvězdokupy M37
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2009 Bořivoj Hlava Plošná fotometrie komet
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Zdeněk Janák Studium rádiových bouří na Slunci a Jupiteru
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.