Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (2/11)
2016 Ondřej Veselý Studium krátkoperiodické zákrytové dvojhvězdy
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2016 Jaroslav Cimerman Časově rozlišená spektrální diagnostika dopadajícího...
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Synek, Ph.D.
2016 Jakub Faktor v angličtiněJaká kritéria jsou vhodná ke klasifikaci hvězd horní...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2016 Jaroslav Hudeček Dvojhvězdy nízké hmotnosti
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2016 Monika Lucia Jakubcová v slovenštiněRentgenové studium Centaurus A
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2016 Petr Kobrle Spektrální vývoj zábleskového zdroje záření gama
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Münz, Ph.D.
2016 Jan Puchýř Hmotné hvězdy v pozorování družice FUSE
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2016 Eva Šinoglová Studium variability extragalaktických objektů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2016 Martin Vo Detekce QSO ve vybraných přehlídkových databázích s...
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2016 Caiyun Xia v slovenštiněProměnnost ultrafialového spektra dvojhvězdy Cygnus X-1
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.